-->

Φάρσα: Μάσκα ομορφιάς που καταλήγει σε μπούφε.