-->

Κατεδάφιση καμπαναριού εκκλησιάς στην Ιταλία, μετά από βλάβη που υπέστη από τον πρόσφατο σεισμό.