Από τα πιο τραγικά ατυχήματα που έχουν καταγραφεί σε κάμερα.