Συρόμενο φορτηγό παρασύρει τέσσερα οχήματα στη σειρά.