Ο σκύλος που παραλαμβάνει τα παιδιά από το σχολικό.