Κορυφαίος συγχρονισμός οικοδόμων στη Νότιο Αφρική.