Ρακούν κλέφτης, μπαίνει από το πορτάκι του σκύλου.