Όποιος βαριέται να στρώσει το κρεβάτι.. ιδού η λύση.