Δυο αυτοκίνητα πέφτουν από γέφυρα μετά από επικίνδυνο προσπέρασμα