Προσπάθεια drifting από Άραβες με αγροτικό φορτηγάκι.