Κάμερα εντός αυτοκινήτου καταγράφει ξαφνική σύγκρουση.