Πακιστανός κάνει πατίνι, δεμένος από μηχανάκι χωρίς αναβάτη.