-->

Μ@λ.... με αυτοκίνητο ρίχνει επίτηδες νερά σε ανθρώπους σε στάση λεωφορείου.