Παλιό αγωνιστικό αυτοκίνητο,χτυπάει γυναίκα κατά την διάρκεια αγώνα.