Πολεμικά αεροσκάφη περνούν εξαιρετικά χαμηλά,πάνω από παραλία.