Αυτοκίνητο παρεκκλίνει της πορείας του και συγκρούεται μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο.