Κάμερα καταγραφεί κλοπή αυτοκινήτου με ασυνήθιστο τρόπο.