Όλος ο πλανήτης περιμένει τα Ελληνικά εκλογικά αποτελέσματα.