-->

Άνθρωπος-ζώο περνάει με φορτηγό μέσα από κοπάδι με αγελάδες.