Νταλίκα με σπασμένα φρένα παρασύρει πέντε αυτοκίνητα σε επαρχιακό δρόμο της Ρωσίας.