-->

Φάρσα: Γυναίκα ζητάει να της σπρώξουν αυτοκίνητο.