-->

Γεράκι επιτίθεται σε ερευνητές για να προστατέψει τα μικρά του.