Ερασιτεχνική κάμερα καταγραφεί κεραυνό δίπλα από σκάφος.