Παράφρων άνδρας κυκλοφορεί γυμνός στη μέση του δρόμου.