-->

Πέτρα - ψαλίδι - μολύβι - χαρτί με αντίπαλο ρομπότ.