-->

Όποιος ανέβει την πλαγιά χωρίς να πέσει κερδίζει.