-->

Όταν τα ζώα δεν συνεργάζονται με τους ανθρώπους.