-->

Τραμ χάνει τον έλεγχο και συγκρούεται με τρια αυτοκίνητα.