-->

Απίστευτη χημική αντίδραση με θειοκυανικό υδράργυρο.