Ο πρόεδρος του κόμματος «Χαρίζω οικόπεδα» βρίζει τον Καμπουράκη και τον Οικονομέα.