Φάρσα: Τεράστιος αρουραίος εισβάλει σε δοκιμαστήριο.