Οδηγό νταλίκας τον παίρνει ο ύπνος και περνά στο αντίθετο ρεύμα.