Μια μπάλα πήγε να πιάσει και έσπασε το κεφάλι του.