Μηχανικοί στις ΗΠΑ παρουσίασαν εντυπωσιακό μηχάνημα αναρρίχησης.