-->

Νήπιο κρεμάστηκε από το κεφάλι σε κτίριο στην Κίνα.