Νήπιο κρεμάστηκε από το κεφάλι σε κτίριο στην Κίνα.