Πως μια ήσυχη διαδρομή μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία.