Σοβαρό ατύχημα στη προσπάθεια άλματος με αυτοκίνητο.