Όταν προσπαθείς να εκνευρίσεις κάποιον, ποτέ δεν ξέρεις πως θα αντιδράσει.