Σκάσιμο ελαστικού σε φορτηγό με δραματική κατάληξη.