Άνδρας προσπαθεί να κατεδαφίσει μόνος του καμινάδα 100 μέτρων μόνο με μια βαριοπούλα.