Αεροπλάνα με ταχύτητα 1236 χλμ/ώρα σπάνε το φράγμα του ήχου.