Εντυπωσιακή δοκιμή οθόνης αποτελούμενη από 44.000 ηλεκτρομαγνητικές τελείες