88 γυναίκες σε ελεύθερη πτώση δημιουργούν ένα εναέριο λουλούδι