Άλλος ένας ασυνείδητος οδηγός που εγκαταλείπει το θύμα του.