Γέμισε ο δρόμος με καρπούζια , μετά από ανατροπή φορτηγού.