Λυσασμένη δύναμη από Αμερικάνικους τράκτορες.Τα φορτία που ρυμουλκούν οι τράκτορες ανέρχεται στους 60-70 τόνους.