Νέο τραγούδι από τον Τριαντάφυλλο. Φεύγω πρώτα εγώ