Οδηγός αυτοκινήτου παρασύρει σκούτερ σε δρόμο της Ταϊβάν