Ο άνθρωπος αεριωθούμενο, πετάει δίπλα-δίπλα με ένα ελικοφόρο DC-3