-->

Λεωφορείο περνάει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται μετωπικά με I.X.